ارتباط با ما لینک های مفیدلیست رابطاندوره های مدیریتبخشنامه هاپیام مدیرکل معرفی دفتر

 


كارگزاران معرفت

 

 

 

 


لینک های مفید


دریافت فرم های دفتر مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی

فرم شماره (1): درخواست مجوز برگزاری دوره

فرم شماره (2):     پیش نویس برنامه درسی

 

مطابق با آیین نامه جدید توانمند سازی منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی گذراندن دوره­های ضمن خدمت، شرط لازم برای اخذ گروه شغلی جدید می شود.

گذراندن دوره­های آموزشی ضمن خدمت مطابق با آیین­نامه جدید دفتر مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی شرط لازم برای اخذ گروه شغلی جدید می شود، مطابق این آیین­نامه امور ادرای دانشگاه آزاد اسلامی زمانی می­تواند اقدام به اعطای گروه به کارکنان دانشگاه نماید که افراد، ساعات آموزشی مشخص شده مطابق با طرح آموزش­های شرح شغل، را گذرانده باشند. معاون برنامه ریزی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: ادامه

 


دفتر مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی زیر نظر حوزه معاونت برنامه ریزی دانشگاه شروع به فعالیت نمود:

مدیرکل دفتر مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی از ایجاد دفتر مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی خبر داد و گفت: پس از ایجاد تغییرات ساختاری در سازمان مرکزی دانشگاه، با تشکیل معاونت برنامه ریزی دانشگاه و حسن توجه جناب آقای دکتر فریدون رهنمای رودپشتی معاون حوزه برنامه ریزی، دفتر مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی با وظایف و فعالیت های جدید از تاریخ 17/2/93، شروع به فعالیت نمود. ادامه

 


قابل توجه کلیه واحدها و ستاد استانی دانشگاه آزاد اسلامی:

کارشناسان آموزش نیروی انسانی دبیرخانه های استان می بایست جدیدترین فهرست کارشناسان آموزش نیروی انسانی واحدهای تحت پوشش خود را طبق لیست پیوست به این آدرس mina_zamyad@yahoo.com ارسال نمایند.

 


    به ما نامه بنويسيد

 

 Copyright©2010 hrst.iau.ir. All rights reserved.

براي دست يابي به بهترين وضعيت ديداري، وضوح صفحه نمايش را روي I 1024 by 768 Pixels تنظيم كنيد